Julie Stanislava Bulínová, rozená Suchardová
Čas První republiky

Návrat do Čech

Život v Jaroměři

Rodina:
Manžel

Dcery:
Dagmar
Šárka
Jitka

Rodokmen

 

Studentka Julie

 

Svatební

 

Mladá paní

 

Jaroměřská učitelka

 

Portrét ze 70.let, 
      kresba vnučky Jany

* 26. 4. 1909 ve Smiřicích nad Labem; † 8. 5. 1980 v Havlíčkově Brodu


Mládí prožila v Jaroměři, často jezdila do kraje svých rodičů - do Nové Paky, Brda  a okolí k příbuzným a známým. Vystudovala jaroměřské gym-názium a ve studiu pokračo-vala  na učitelském ústavu v Hradci Králové, kde 16. červ-na 1928 vykonala maturitu. Na podzim toho roku již coby 19letá učitelka psala dopisy z Podkarpatské Rusi. Popisovala např. rušný život v Chustu (čekali byste, že bude zmiňovat bary a moderní tance, např. charleston či tango?). Nevíme, kdy a jak Chust poznala. Jejím prvním působištěm byla zřejmě Státní obecná škola v Zábrodě, pošta Vel. Bereznoe; pak snad  Silce a Sevljuš (dnešní Vynohradiv). V roce 1930 se vdala za českého učitele Josefa Bulína a na Podkarpatské Rusi se jim narodily první dvě dcery.
Učitelka Julie absolvovala také kurs Červeného kříže a ve volných chvílích po vyučování chodila k nemocným. Bylo na ní poskytnout základní ošetření nebo pomoc a k vážným případům volat lékaře.

V prosinci 1938 musila rodina opustit Podkarpatskou Rus. Po návratu do Čech byli bez místa (bydleli krátký čas u rodičů Suchardových v Jaroměři), v únoru dostali manželé Bulínovi umístěni do Dvora Králové, během prázdnin pak do Zvole u Jaroměře, kde pak nějaký čas bydleli. Nakonec oba učili v Jaroměři, tam za nimi (prý pěšky z Dolhy) došla Anča Jakubová, která tam u nich kdysi sloužila. Bulínovi jí zde opatřili doklady, zůstala v Ja-roměři, vdala se tu a v roce 1971 zde i zemřela.

 Po návratu do Čech k prvním dvěma dcerám přibyla v červnu 1941 třetí - Jitka.
 

V JAROMĚŘI
Julie Bulínová pracovala jako učitelka nejnižších tříd a byla pověstná svým přístupem. Zvýšila si kvalifikaci studiem speciální pedagogiky, měla vždy plné porozumění pro děti, které nějakým způsobem na učební látku nestačily a věnovala jim množství hodin doučování.
K jejím radostem patřila kromě vlastní práce ještě zahrádka. V bydlišti vybudovaném manželem na přelomu padesátých a šedesátých let ze starého domku Na Klouzko-vě zářila vždy od jara novými a novými květy.

V roce 1967 se podařilo získat dokument osobního pozvání do SSSR - podívat se tedy na bývalé působiště v Podkarpat-ské Rusi - na Dolhu. Učitelku Bulinovou a její první dceru pozvala rodina, jejíž matka odešla do Československa. Místo Dagmar, která se musela podrobit operaci, jela nakonec nejstarší vnučka. Pobyt trval dva týdny, podařilo se navštívit jen některá místa.
Pozn.: Návštěvou zde byla tou dobou i československá babička zdejší rodiny, někdejší rodinná společnice Anna. Ta se sem nakonec vrátila až k poslednímu odpočinutí: péčí vnuka Olega byla 12. 8. 2001 její urna po převozu z jaroměřského Husova sboru  uložena do rodinného hrobu v Dovhe.

Učitelka Julie Bulínová přežila svého manžela o 14 let. Ještě v důchodovém věku často vypomáhala na škole nebo doma doučovala děti. Zemřela po delší nemoci a obětavém domácím ošetřování v havlíčkobrodské nemocnici.
K poslednímu odpočinku je uložena se svým manželem a rodiči v urnovém hrobě na jaroměřském hřbitově.


 Rodina Bulínova  Josef Bulín   Dagmar   Šárka
 ►Zápisky žákyně 1938-45
  
  mapa PR    Návštěva 1967


Tištěná pohlednice poslaná Josefem Bulínem
dne 6. května 1930  z Užhorodu slečně
Julii Suchardové,
učitelce v Silcích, informuje o vykonaných a probíhajících zkouškách učitelské způsobilosti..

▪▪▪

S Josefem Bulínem se poprvé setkali v den jeho 24. narozenin, tedy 4. února 1930, když nastoupila jako česká literní učitelka v Silcích.
Svatbu měli zde, na Podkarpatské Rusi. Již s první dcerou se rodina přestěhovala do obce jménem Dolha (Dovhe, Dolgoje). 

▪▪▪

Dobové pohlednice
z Podkarp. Rusi

Železárna, Dovhe

Huculské děti, Jasiňa

Horalé

Mukačevo, hrad

 

 

 

 

 

 

Zpět


© Jana Wienerová, 2006